Menu

Litwa
Rankingi
Urządzenia
(Litwa)
Grupa urządzeń o zbliżonych parametrach technicznych decydujących o sposobie interakcji z użytkownikiem (wielkość ekranu, sposób wprowadzania informacji – klawiatura, dotyk). Wyróżniamy wśród nich urządzenia takie jak komputery, tablety, telefony.
# --- Odsłony
Urządzenia
Export