Menu

Rumunia
Rankingi
Rozdzielczość
(Rumunia)
Rozmiar wyświetlanego na ekranie monitora obrazu mierzony w pikselach i prezentowany jako iloczyn „szerokość” x „wysokość”.
# --- Odsłony
Rozdzielczość
Export