Menu

Słowacja
FAQ
1.
Co oznaczają poszczególne pojęcia?

WSKAŹNIKI OBLICZEŃ

  • Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony internetowej w przeglądarce lub aplikacji. Odsłony są mierzone poprzez wykonanie się skryptu mierzącego umieszczonego w stronie.

BADANE ZMIENNE

  • Browser ID – prawnie zastrzeżony identyfikator, który łączy w sobie (poczynając od 01.2013) identyfikatory local storage i 3rd party cookie w celu lepszej identyfikacji przeglądarek używanych przez Internautów.
  • System operacyjny – podstawowe oprogramowanie pośredniczące między użytkownikiem, a sprzętem komputerowym. Jego zadaniem jest dostarczanie użytkownikowi środowiska umożliwiającego wykonywanie programów.
  • System operacyjny – rodzaje – zbiór różnych rodzajów systemów operacyjnych.
  • System operacyjny – rodziny – zbiór wszystkich rodzajów tego samego systemu operacyjnego
  • Urządzenia – grupa urządzeń o zbliżonych parametrach technicznych decydujących o sposobie interakcji z użytkownikiem (wielkość ekranu, sposób wprowadzania informacji – klawiatura, dotyk). Wyróżniamy wśród nich urządzenia takie jak komputery, tablety, telefony.
  • Przeglądarka – program umożliwiający pobieranie i wyświetlenie zawartości stron internetowych zgodnie z możliwościami oferowanymi przez jej silnik oraz preferencjami internauty.
  • Przeglądarka – rodzaje – zbiór różnych rodzajów przeglądarek.
  • Przeglądarka – grupy – zbiór wszystkich wersji tej samej przeglądarki.
  • Stream views – liczba odtworzeń odtwarzacza przez użytkownika w określonym czasie. Odtworzenie to sekwencja rozpoczynająca się od załadowania materiału w odtwarzaczu i kończąca się działaniem użytkownika, prowadzącym do zamknięcia lub ponownego załadowania materiału przez odtwarzacz.
2.
Jak zbieramy dane?

Dane gromadzone są dzięki skryptom zliczającym, umieszczonym w kodzie stron biorących udział w badaniu prowadzonym przez Gemius.  Informacje zbierane przez skrypty pozwalają przypisać każdą odsłonę do odpowiedniej kategorii, np. przeglądarka -  Chrome 61, lub system operacyjny – Android. Zagregowane i posortowane dane tworzą ranking w ramach jednej kategorii.

Rankingi  tworzone są na podstawie ruchu z witryn, które odnotowują tygodniowo co najmniej 100 odsłon o danej kategorii.

3.
Jak liczymy ranking?

Ranking jest obliczany jako udział procentowy odsłon (page views i stream views).

4.
Jaki jest próg prezentacji danych?

W rankingach prezentowane są statystyki, które w bieżącym tygodniu osiągnęły wartość procentową większą bądź równą 1%.